O nas

      Przedszkole Niepubliczne Miś funkcjonuje od 2007 roku, a pod naszą opieką jest od 2019 roku. Jesteśmy alternatywą dla dużych przedszkoli, a kameralny charakter naszego przedszkola zawdzięczamy naborowi niewielkiej liczby podopiecznych.

Zapraszamy do Misia przygotowanego dla małej, rodzinnej grupy dzieci, które mogą przebywać z nami od 2,5 roku życia ( pieluszka nie stanowi dla nas problemu) do końca edukacji przedszkolnej.

Ze względu na swoją specyfikę tj. małą liczbę dzieci, nauczyciele mogą lepiej poznać potrzeby każdego dziecka, zarówno intelektualne, jak też wychowawcze, co bezpośrednio wpływa na jakość podejmowanych działań       z wychowankiem.

Zapewniamy atmosferę, dzięki której dzieci czują się swobodnie i komfortowo, mogąc być po prostu sobą i cieszyć się czasem spędzonym z innymi. W naszej grupie znajdują się dzieci w różnym wieku, dzięki czemu mają one możliwość nawiązywania i utrzymywania różnorodnych kontaktów społecznych. Dzieci młodsze i starsze czerpią od siebie nawzajem. Uczą się gospodarowania wspólnymi zasobami, rozwiązywania konfliktów, wzajemnego szacunku, pomocy i otwartości na potrzeby drugiej osoby. Grupa różnowiekowa stanowi odzwierciedlenie realnego świata. Zdajemy sobie sprawę, jak wielką wartość ma współpraca i uczenie się od siebie nawzajem, dlatego część zajęć w przedszkolu prowadzimy dla dzieci łącznie.

W dwóch grupach wiekowych odbywają się różnorodne zajęcia edukacyjne zapewniające wszechstronny rozwój każdego dziecka. W ramach czesnego oprócz realizowania Podstawy Programowej dzieci uczestniczą w zajęciach języka angielskiego, rytmiki, logopedii, plastyki i gimnastyki ogólnorozwojowej.

Dbamy o to, by dziecko czuło się doceniane i zauważane, a co się z tym wiąże – ważne. Dzięki temu pomagamy mu w budowaniu zaradności, pewności siebie i wiary we własne siły.

 

Jeżeli i Państwo pragną dla swoich dzieci miejsca, w którym będą uczyć się i bawić, a ich potrzeby i możliwości będą znane, dobrze zaspokajane i motywowane do działania pod okiem wykwalifikowanych nauczycieli w przyjaznej atmosferze serdecznie zapraszamy do Przedszkola Miś w Lublinie.

 

Pozostajemy do Państwa dyspozycji i w razie jakichkolwiek pytań, zachęcamy do kontaktu telefonicznego, mailowego lub osobistego.

Zapraszamy również do odwiedzenia naszego przedszkola na portalu Facebook: https://www.facebook.com/Przedszkole-Niepubliczne-Miś-110652533944235

Edukacja

ZAJĘCIA W RAMACH CZESNEGO DLA WSZYSTKICH DZIECI:

N

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w przedszkolu są realizowane w oparciu o najnowszą Podstawę Programową z wykorzystaniem metod:

 • Dziecięcej Matematyki” E. Gruszczyk Kolczyńska,

 • Odmiennej Nauki Czytania” I. Majchrzak,

 • Metody Dobrego Startu” M. Bogdanowicz,

 • Ruchu Rozwijającego W. Sherborne

 • Metody gimnastyki twórczej ( ekspresyjnej ) R. Labana

 • Metody Carla Orffa

 • Metody twórczego myślenia J. Osborne – ” Burza mózgów”

 • Metody aktywnego słuchania muzyki według B. Strauss  

 • pedagogiki zabawy Klanza

 • elementów dramy,

 • elementów muzykoterapii,

 • elementów bajkoterapii.

N

Język angielski

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu.

Nauka języka obcego w wieku przedszkolnym to przede wszystkim zabawa z lektorem.  Dzięki profesjonalnym pomocom dydaktycznym oraz wyjątkowym programom nauczania Przedszkolaki przenoszą się w świat języka angielskiego.

Za pomocą metod:

TPR-TOTAL PHYSICAL RESPONSE dzieci osłuchują się z nowym językiem. Następuje łamanie kodów (codebraking process) a nauka języka obcego przypomina naukę języka ojczystego.

SING AND LEARN WITH SPEAK ART pozwala na szybkie przyswojenie pojedynczych słów jak i całych zdań w języku angielskim podczas śpiewania piosenek. W trakcie pokazywania poszczególnych etapów piosenki Dzieci także uczą się zastosowania nowych zwrotów i słów w życiu codziennym.

METODA BEZPOŚREDNIA uczy komunikacji w języku angielskim. Polecenia wydawane są dzieciom wyłącznie w języku obcym, a pomoce dydaktyczne ułatwiają im zrozumienie intencji nauczyciela.

N

Zajęcia plastyczne

Rozwijają wyobraźnię, doskonalą sprawności manualne, rozwijają koordynację wzrokowo-ruchową, usprawniają motorykę dużą i małą, doskonalą orientację przestrzenną. 

N

Rytmika

Rozwijanie ekspresji ruchowej, zdolności muzyczne dzieci, kształtuje słuch, poczucie rytmu oraz gry na instrumentach, doskonali percepcję słuchową i wrażliwości na dźwięki płynące z otoczenia (reagowanie na wskazane sygnały, rozpoznawanie dźwięków i ich lokalizacja, rozpoznawanie dynamiki muzyki, określanie nastroju danego utworu), oraz integruje dzieci.

N

Gimnastyka ogólnorozwojowa

Wzmacnia organizm, rozwija koordynację ruchową, zręczność i refleks, orientację w przestrzeni i spostrzegawczość. Kształtuje także prawidłową postawę ciała.

N

Opieka Logopedy

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu.

Diagnoza logopedyczna pozwala na określenie zakresu oddziaływań wobec dzieci w normie rozwojowej a także wobec dzieci z nieprawidłowościami rozwojowymi.

Możliwe jest zorganizowanie zajęć indywidualnych po uzgodnieniu z logopedą za dodatkową opłatą.

Zajęcia dodatkowo płatne dla chętnych:

 • tańce
 • balet
 • mali odkrywcy
 • indywidualne zajęcia z logopedą
 • zajęcia ogólnorozwojowe

  Zajęcia dodatkowe odbywają się na terenie przedszkola, w godzinach jego pracy

Programy nauczania na rok szkolny 2019/2020 :

Program: „Nasze przedszkole” Wydawnictwo MAC Autor: dr Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba- Żabińska

Podręczniki:
Nowe przygody Ada i Olek. Nowe przygody 5,6 latki Wydawnictwo MAC Edukacja

Ada i Olek 3,4 latki Wydawnictwo MAC Edukacja

 Programy są zgodne z podstawą programową wychowania przedszkolnego zatwierdzonego przez MEN (Dz. U. Nr 4 póz. 17, Rozporządzenie MEN z dnia 15 stycznia 2009 r.).

Programy stanowią opis sposobu realizacji celów kształcenia i zadań ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, określonej w rozporządzeniu MEN z dnia 23 grudnia 2008 roku, w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego lub zadań, które mogą być realizowane w ramach zajęć dodatkowych

Galeria

Kontakt

724 520 515

info@przedszkole-mis.lublin.pl

Bolesława Sekutowicza 33, 20-153 Lublin

6 + 1 =